ایران اسپمر chat-bot Telegram

Average: 0
Rating Count: 0
You Rated: Not rated

Please log in to rate.

@irspammerbot
Categories
Languages
  • English
  • فارسی
  2474 |  0

Description

دوست داری یه گروه رو خراب کنی بهت بی احترامی شده این ربات رو تو گروه اد کن و بعد استارت رو بزن و بعد شروع کن به زدن دکمه ها با این ربات پیام های پشت سر هم تکراری بفرست و باعث هنگ کردن گوشی کاربران شو و بعد هم لفت بده و دوباره با لینک وارد شو و دوباره تکرار کن


Plattformen

Review - ایران اسپمر

Please Login to add review.

Verwandte bots

Are you looking for your chatbot?

Custom chatbot development for messenger platforms