گروه امروزوفردا chat-bot Telegram

Average: 0
Rating Count: 0
You Rated: Not rated

Please log in to rate.

@farzanehbot
Categories
Languages
  • English
  • فارسی
  1474 |  0

Description

باسلام به ربات اختصاصی گروه امروزوفردا خوش آمدید این گروه تمام کارهای تبلیغاتی موردنظرشماراانجام میدهد برای تبلیغ پیامکی کلمه تبلیغ رابه شماره 500029891780 ارسال کنید وبرای مشاوره وتبلیغ تلگرام به شماره 500029891780 ارسال کنید مانیز دراین ربات هم تبلیغ کرده وهم پیام هایی به شماارسال میکنیم که شاخ دربیارید


Plattformen

Review - گروه امروزوفردا

Please Login to add review.

Verwandte bots

Are you looking for your chatbot?

Custom chatbot development for messenger platforms